Dobrodošli

Štampa

Posle usvajanja Satuta Adokatske komore Vojvodine 24.11.2012.god., a u skladu sa Izmenama Zakona o advokaturi RS i Statuta Advokatske komore Srbije, došlo je do reorganizacije područnih organizacija u Adokatskoj komori Vojvodine.

U skladu sa odredbom čl.  87 Statuta Advokatske komore Vojvodine 07.6.2013.god. održana je konstitutivna Skupština Ogranka Pančevo ,izabrani delegati Skupštine, a nakon toga održani su izbori za Izvršni odbor Ogranka.Ogranak Pančevo ogranizovan je po teritorijalnom principu i obuhvata sve advokate sa teritorije Južnog Banata odnosno Grada Pančeva i Opština Opovo, Kovačica, Alibunar, Kovin, Vršac, Bela Crkva i Plandište.Sa teritorije Ogranka u Imenik Adokatske komore Vojvodine na dan konstituisanja bilo je upisano 215 advokata.

Novoformirani Ogranak je preuzeo dosadašnje funkcije Osnovnih organizacija advokata sa ove teritorije a u skladu sa Statutom Advokatske komore Vojvodine , Ogranak ima i određena javna ovlašćenja kao i delimičnu finansijsku nezavisnost u odnosu na matičnu komoru.

Sedište Ogranka je u Pančevu ul.Zmaj Jovina br. 5a, u prostorijama koje su vlasništvo Advokatske komore Vojvodine i u kojima Ogranak obavlja svoje aktivnosti.

Ogranak Pančevo preuzeo je i obaveze dosadašnjih Osnovnih organizacija u smislu pružanja besplatne pravne pomoći u saradnji sa Pokrajinom Katalonija iz Španije.

U redovne aktivnosti Ogranka Pančevo spadaju stalne edukacije avokata i advokatskih pripravnika u pogledu primene novih zakonskih propisa, održavanje kontakata sa organizacijama advokata iz Temišvara, Velesa i dr.

Izvršni odbor Ogranka je u stalnoj komunikaciji sa starešinama sudova i tužilaštava sa teritorije koju obuhvata Ogranak odnosno Viši sud u Pančevu, te sa istima  aktivno radi na unapređenju funkcionisanja pravosudnog sistema  i lakše dostupnosti ovih organa građanima.

Osim navedenog Ogranak odnosno članovi Ogranka, preko ove organizacije i samostalno učestvuju u himanitarnim aktivnostima na teritoriji opština na kojima obavljaju svoju delatnost.

Predsednik Ogranka je adv. Reža Slobodan iz Pančeva, a članovi Izvršnog odbora advokati Reža Slobodan - predsednik, Bjeletić Biljana, Basarić Predrag, Miković Srđan, Pavlica Dušan, Rančić Mirjana, Cicka Jan, Patrić Bojan, Zekić Radivoje i Mirosavljević Stojanović Svetlana.

Predsednik Skupštine Ogranka je adv. Halupa Andreja iz Alibunara.