Javna rasprava o Prednacrtu Građanskog zakonika

Štampa
Datum kreiranja 12 novembar 2014

Poštovani predsednici ogranaka AK Vojvodine,

u skladu sa odlukom AKV da se u okviru AKV organizuje javna rasprava o Prednacrtu Građanskog zakonika, predlažem da u roku od 3 dana formirate ekipe advokata koje bi učestvovale u prezentaciji stavova AK u odnosu na ponuđeni tekst Prednacrta.

Ideja je da se javna rasprava odvija u okviru svakog Ogranka putem organizovanja, u ovom trenutku neopredeljenog broja katedri, koje se pripremaju od kolega iz Ogranka, a kojima se priključuju i kolege koje po istim pitanjima rade u AKV.

Aktivnosti bi otpočele jednom zajedničkom Katedrom na koju bi bili pozvani prof.dr Slobodan Orlić koji bi govorio uopšte o ideji za sačinjavanje GZ i predsednik AKS Dragoljub Đorđević, koji je bio član radne grupe, koji bi govorio o stavovima advokature koji su prezentirani u toku rada radne grupe.

Predlažem da se formiraju ekipe advokata na sledeći način:
- za oblast Opšti deo GZ ekipa od 3 advokata
- za oblast Porodični odnosi ekipa od 3 advokata
- za oblast Nasleđivanje ekipa od 3 advokata
- za oblast Obligacioni odnosi 3 ekipe od po 3 advokata.
 
Molimo vas da u predloženom roku dostavite podatke o članovima ekipa, kako bi sve ekipe mogle da održe zajednički sastanak sa ciljem ujednačavanja prezentacije stavova advokature.
 
U Novom Sadu,

Sa poštovanjem
Predsednik
Advokatske komore Vojvodine
Srđan Sikimić

 
NAPOMENA:
Do sada su se AKV prijavili iz Ogranka Subotica koleginice Poljaković Mira i Poljaković Dafne Gordana, a iz Ogranka Sr.Mitrovica koleginice Josimović Mirjana i mr Josimović Ž. Milica.