Skupština i konferencija advokata Ogranka Pančevo AKV

Štampa
Datum kreiranja 31 mart 2014

Poštovane  kolege,

U  petak ,  11.04.2014. godine , u  Maloj  sali Gradske  uprave  Pančevo održaće se

SKUPŠTINA   I    KOFERENCIJA  ADVOKATA OGRANKA PANČEVO AKV

sa početkom u 15 časova.

DNEVNI  RED:

1. Izveštaj o  radu 
2. Finansijski  plan za  2014. god.
3. Organizovanje sekcija Ogranka 
4. Odnos  advokature sa pravosudnim i državnim organima
5. Razno 


S  poštovanjem,
Predsednik Skupštine Ogranka Pančevo
advokat Milutin Tomović