Zahtev za plaćanje naknade za pruženu besplatnu pravnu pomoć

Štampa
Datum kreiranja 06 februar 2020

Obaveštavamo sve advokate koji se nalaze na Listi pružalaca besplatne pravne pomoći, a koji su postavljeni rešenjem Gradske uprave Grada Pančeva za zastupanje, da prilikom dostavljanja troškovnika prilože i ZAHTEV ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA PRUŽENU BESPLATNU PRAVNU POMOĆ.

Zahtev možete preuzeti klikom OVDE.